Coaching

Coaching binnen Massage -en Coachingpraktijk Deluxe is gericht op:

  • het vinden van antwoorden op vragen
  • het vinden van oplossingen voor problemen
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Dit alles met als doel om het gedrag van baby’s, kinderen en volwassenen in positieve zin te veranderen.

Meer informatie over de individuele coachingsmogelijkheden vindt u onder de kopjes babycoach en kinder/jeugdcoach.